Szolgáltatásaink

ELHUNYTAK SZÁLLÍTÁSA

A nap 24 órájában vállaljuk az elhunytak kegyeletteljes szállítását Szeged közigazgatási területén illetve vidéken is, korszerű, erre a célra kialakított járművel.

0-24 hívható halottszállító ügyelet: +36 30 945-5643

 

TEMETÉSFELVÉTELI IRODÁINK

Szegeden jelenleg 4 helyen van temetésfelvételi irodánk, ahol szakmailag felkészült kollégáink állnak a gyászolók rendelkezésére:

Minden irodánkban teljes körű ügyintézés érhető el, az első lépésektől a temetésig.

 

KELLÉKEKKEL TÖRTÉNŐ ELLÁTÁS

A felvételi irodákban található bemutató termeink a kegyeleti kellékek széles kínálatával várják a hozzátartozókat.

Felkészült kollégáink tanácsadással segítenek a temetéshez vagy a temetési helyhez legmegfelelőbb kellékek kiválasztásában.

 

HAMVASZTÁS

Mint hogy az korunkra jellemző, a hamvasztások száma főleg a nagyvárosokban egyre magasabb arányt ér el a temetések tekintetében. Társaságunk üzemeltetésében kegyeletteljes munkavégzéssel, a legszigorúbb szabályozások szerint működik a Szegedi Regionális Humán hamvasztó 1985 óta. 

A család kérésére hamvasztás esetén is biztosítunk lehetőséget az elhunyt közreműködővel történő bemutatására a Hamvasztó üzem ravatalozójában.

Az elhunyt hamvasztáshoz szükség van a törvény szerinti temettető írásos hozzájárulására.

A hatályos temetkezési törvény szerint:

„A temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:
a) aki a temetést szerződésben vállalta;
b) akit arra az elhunyt végrendelete kötelez;
c)
 végintézkedés hiányában elhunyt temetéséről az elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa vagy élettársa;
d)
 az elhunyt egyéb, közeli hozzátartozója a törvényes öröklés rendje szerint.

Ha temetésre kötelezett személy nincs, ismeretlen helyen tartózkodik vagy a kötelezettségét nem teljesíti, a temetésről az elhalálozás helye szerint illetékes települési önkormányzat (fővárosban a kerületi önkormányzat) polgármestere, illetve ha az elhalálozásra a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott területen kerül sor, a főpolgármester - jogszabályban meghatározott határidőn belül - gondoskodik.”

A mennyiben a temetésre kötelezett személy az elhunyt gyermeke, minden élő gyermeknek hozzá kell járulnia az elhunyt hamvasztásához.

HAMVAK ELHELYEZÉSE

Hamvasztást követően a temettetőnek több lehetősége van a hamvak elhelyezésére:

Az ilyen jellegű hamvkiadásról a törvény az alábbiak szerint rendelkezik:

„A hamvakat tartalmazó urna temetőn, temetkezési emlékhelyen kívüli elhelyezése esetén az eltemetésre köteles személy nyilatkozatában vállalja, hogy az urnát kegyeleti igényeknek megfelelő körülmények között tárolja és az elhunytnak a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozói, valamint a végrendeleti juttatásban részesített személyek részére a kegyeleti jog gyakorlásának lehetőségét biztosítja, valamint az elhunyt közeli hozzátartozóit az urna elhelyezésére szolgáló hely címének változásáról tájékoztatja.”

Bármely lehetőséget választják a fentiek közül, legyen szó akár szűk családi körben, akár nagy létszámú díszes temetés keretében történő hamv elhelyezés, állunk rendelkezésükre a szervezésében és temetés lebonyolításában egyaránt.

 

HAGYOMÁNYOS (TEST) TEMETÉS

Társaságunk vállalja az elhunytak temetés előtti kegyeleti előkészítését, öltöztetését. Célunk minden ceremónia méltóságteljes lebonyolítása, amelyben az elhunyt kegyeleti előkészítése kiemelt jelentőséget kap.

Hagyományos temetés esetén a hozzátartozók normál (földes) sírhelybe illetve kriptába (sírboltba) temethetik elhunytjaikat. A kriptába temetés egyik előfeltétele a kripta alépítményének temetéskor való megléte. Normál (földes) sírhelyet utólag kriptává alakítani nem lehet.

 

RAVATALOZÁS ILLETVE SÍRTÓL BÚCSÚZTATÁS

Temetőben történő elhelyezés esetén, akár hamvakat, akár testet temetünk, a búcsúztatás helyszínéül a hozzátartozók választhatják ravatalozóink egyikét, de arra is van lehetőség, hogy a búcsúztatás magánál a temetési helynél történjen meg. Hamvak elhelyezésekor búcsúztatás nélküli hamv behelyezés is választható.

Társaságunk vállalja Szeged temetőiben és a környező temetőkben egyaránt a ravatalozó használatának biztosítását, a ravatalozásnál való közreműködést. Társaságunknál elengedhetetlen az alkalomhoz illő formaruha, a kegyeletteljes megjelenés. A szakszolgáltatáson kívül biztosítjuk a ceremónia színvonalát emelő kiegészítő szolgáltatásokat, mint amilyenek az áldozati láng a ravatalozóban vagy a szóró parcellák búcsúztatási helyszínein, illetve a gyászzene biztosítása akár a ravatalozóban, akár a temetési helynél, hozott zenei anyagból is.

EGYÉB TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

Bármely temetőben igény szerint elvégezzük a temetési helyek temetésre történő előkészítését, amely magában foglalja a sírhely ásását új sírhely nyitását valamint a temetés utolsó mozzanataként, a ceremónián történő közreműködés szerves részeként végezzük a sírhelyek behantolását és a koszorúk, virágcsokrok sírra történő elhelyezését.

Az elszáradt virágokat a temetést követően az előre egyeztetett időpontban parkgondozóink lehordják a sírról és ismételten rendbe teszik annak környékét.

 

EXHUMÁLÁS

Elhunytak exhumálására leggyakrabban áthelyezés vagy hamvasztást követően hamvként történő újratemetés céljából kerül sor. Hamvak exhumálására is van lehetőség, akár hazavitel, akár más helyre történő betemetés vagy elszórás céljából.

Társaságunk vállalja a köztemetőkben (bármely célból) történő exhumálást illetve a maradványok hamvasztását, valamint szükség esetén az újratemetést is. A szolgáltatás megrendelhető bármely ügyfélszolgálati irodánkban.

 

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK ÉS KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSOK

Vállaljuk a helyi Délmagyarország napilapban megjelenítendő gyászközlemények, köszönetnyilvánítások felvételét a kiadó által meghatározott árakon, valamint a  saját honlapunkon ingyenes megjelenést is biztosítunk.

 

ANYAKÖNYVEZTETÉS

A halotti anyakönyvi kivonat megkérése a teljes körű ügyintézésünk szerves részét képezi.

Az elhunyt anyakönyveztetéséhez az alábbiakra van szükség:

Az alábbiak nem feltétlenül szükségesek, de lényegesen gyorsítják az anyakönyvezés folyamatát ezért a meglétük fontos lehet az ügyintézés szempontjából: