Áraink

Melléklet a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűléséneka köztemetőkről és a temetkezés legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 42/2000. (IX. 14.) Kgy. rendelethez

I. Temetkezési helyek – sírhelyek, sírboltok és urnasírhelyek használati díjai
1. Belvárosi temető:
(XVII-XVIII táblák) adományozáskor fizetendő díjak
egyszemélyes sírhely (Ft) 254.600
családi urnasírhely (Ft) 197.400
urnafülke (férőhely) 10 év U/C urnafal (Ft) 107.100
(XVII-XVIII táblák) kiemelt díjak újraváltás és lejárat-kiegészítés esetén
egyszemélyes díszsírhely X. táblában (Ft) 105.000
Egyedi díszsírhelyek a temető különböző helyein (Ft) 94.500
I. osztályú sírhely:
út mellett lévő sírhely (Ft) 74.500
II. osztályú sírhely: (Ft) 66.100
Gyermeksírhely bárhol (Ft) 11.500
Családi urnasírhely bárhol (Ft) 95.500
kivéve a díszsírhelyekkel szemben, a gomba-faház vonalában, közvetlen az aszfaltozott gyalogút mellett kialakított területen (Ft) 246.700
Kriptahely (bruttó m2)
meglévők meghosszabbítása esetén;
I. osztályú (út melletti) (Ft/m2) 37.800
II. osztályú táblában (Ft/m2) 31.500
Új kriptahely kialakítása esetén (Ft/m2) 55.600
Vizes hamvszórás díja a Belvárosi temetőben erre a célra kialakított szóró parcellában
(kandeláberek nélkül) (Ft) 31.500
2. Gyálarét temető
Felnőtt sírhely (Ft) 53.500
Gyermeksírhely (Ft) 10.500
Családi urnasírhely (Ft) 85.000
Kriptahely (bruttó m2)
meglévő meghosszabbítása esetén (Ft/m2) 27.300
új kriptahely kialakítása esetén (Ft/m2) 52.500
3. Kiskundorozsmai temető:
I. osztályú sírhely
út melletti (kúttól max. 50 méter táv.) (Ft) 62.000
II. osztályú sírhely (Ft) 57.700
Gyermeksírhely bárhol (Ft) 10.500
Családi urnasírhely (Ft) 95.500
Kriptahely (bruttó m2)
meglévők meghosszabbítása esetén (Ft/m2) 29.400
új kriptahely kialakítása esetén (Ft/m2)) 54.600
4. Tápéi temető:
Felnőtt sírhely (Ft) 68.200
Gyermeksírhely (Ft) 10.500
Családi urnasírhely (Ft) 94.500
Kriptahely (bruttó m2) Ft/m2 52.500
II. Temetőfenntartási hozzájárulási, gépkocsi behajtási és egyéb díjak
1./ Temetőfenntartási hozzájárulás díja:(Ft) 5.300
2./ Gépkocsi behajtási díjak:
tehergépkocsi, illetve utánfutós személygépkocsi esetén (Ft/év) 27.300
tehergépkocsi, illetve (utánfutós személygépkocsi esetén Ft/hó) 7.300
tehergépkocsi, illetve utánfutós személygépkocsi esetén (Ft/nap) 1.100
3./ Egyéb díjak:
meglévő felépítmény tisztítása esetén munkánként Ft/nap 550
építés során keletkezett hulladék szállítási díja Ft/alk. 10.500
betűvésés síremlékre munkánként Ft/nap 550
- áramdíj Ft/nap 2.600
III. Köztemetők egyéb szolgáltatási díjai
1./ Sírásás tevékenység díjai:
a) sírásás
gyermek sír(Ft) 6.300
normál felnőtt sír (Ft) 16.800
mélyített felnőtt sír (Ft) 21.000
urna sír (Ft) 5.200
b) sírásás november 01-től – március 31-ig
a) pont szerint + 10 %
c) keretes sírásás
gyermek sír (Ft) 7.300
normál felnőtt sír (Ft) 21.000
mélyített felnőtt sír (Ft) 26.300
urna sír (Ft) 7.300
a) - d) fagyott talaj esetén
c) pont szerinti 10 %
a) ponttól, d) pontig tartozó szolgáltatási díj tartalma:
- terület előkészítése,
- sírgödör kiásása,
- koporsó sírgödörbe helyezése,
2./ Exhumálás díjai:
2/1. Porladási időn belüli exhumálás:
A típustól és mérettől függő sírásás díja, plusz
a./ 1 - 5 év közötti exhumálás esetén (Ft) 71.400
b./ 6 – 15 év közötti exhumálás esetén (Ft) 57.800
c./ 16 – 25 év közötti exhumálás esetén (/Ft) 42.000
2/2. Porladási időn túli exhumálás:
A típustól és mérettől függő sírásás díja, plusz
25 éven túli exhumálás esetén (Ft) 26.300
A 2./ ponthoz tartozó díjak tartalma:
ð a terület előkészítése,
ð a földi maradványok kiemelése és koporsóba helyezése,
ð a sírgödör visszatöltése, terület rendezése,
ð a földi maradványok koporsóban történő temetőn belüli más sírhelyre történő szállítása, illetve,
ha a földi maradványok elhelyezésére nem a temetőn belül kerül sor, a koporsó szállítóeszközre rakása,
ð egyéni védőeszközök veszélyes hulladékként kezelése.
A díjak érvényesítésekor a számlából mindenkor egyértelműen ki kell tűnni a sír jellegének.
3. IV. Egyéb temetkezési szolgáltatások díjai
Harangozás köztemetőben (Ft) 1.100
Halott hűtés díja 72 órát meg nem haladó hűtés esetén (Ft/nap) 3.100
Halott hűtés díja 72 órán túli hűtés esetén (Ft/nap) 2.100
Hamvak kezelési díja (Ft) 7.900
Gyászzene:
Zeneszolgáltatás valamennyi temetőkben (Ft) 3.700
Hangosítás ravatalnál valamennyi temetőben (Ft) 10.500
V/1. Köztemetés egyösszegű díjai szegedi lakhellyel rendelkezők esetén
Hagyományos testtemetés esetén: (Ft) 115.500
Hamvasztásos temetés esetén: (Ft) 94.500
V/2. Köztemetés egyösszegű díjai nem szegedi lakhellyel rendelkezők esetén
Hagyományos testtemetés esetén: (Ft) 127.000
Hamvasztásos temetés esetén: (Ft) 104.000
A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.